Service engineer


Functie omschrijving

Onze opdrachtgever adviseert, realiseert en beheert geïntegreerde communicatiesystemen in relatie tot persoonlijke veiligheid.

Doel van de functie

Het realiseren van een zo hoog mogelijke functionele beschikbaarheid van de door onze opdrachtgever onderhouden systemen bij de klant. De Service Engineer is mede verantwoordelijk voor deze beschikbaarheid en zal zich klantgericht en betrokken opstellen in het geval de beschikbaarheid in het geding is.
Bij de klanten van onze opdrachtgever hebben de medewerkers vaak specifieke kennis over producten en installaties. Om maximale support aan hen te kunnen geven zijn collega’s daar waar mogelijk bereikbaar voor elkaar.
De Service Engineer participeert in de waakdienstpool.
Van de Service Engineer wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van het verder professionaliseren van zijn functie.

Taken en verantwoordelijkheden

1. Service

 • Uitvoeren van tweede lijn incidentbeheer, zowel remote als onsite.
 • Doorvoeren van systeemmutaties.
 • Het uitvoeren van reparaties.
 • Bijwerken van de Service aanvragen zodat er altijd een duidelijk beeld is van de status van de meldingen, de gemaakte afspraken en de tijd die aan de Service aanvraag is besteed.
 • Indien nodig het uitvoeren van eerste lijn incidentbeheer op de ServiceDesk van de klant van onze opdrachtgever.

2. Onderhoud

 • Zelfstandig uitvoeren van preventief onderhoud op locatie van de klant.
 • Inventariseert “on site” de mate van de klanttevredenheid en initieert acties indien nodig.
 • Rapporteert over de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
 • Initieert acties naar aanleiding van eventuele gewenste aanpassing in de functionaliteit van het systeem.

3. Projecten

 • Deelnemen aan projectteams ten behoeve van het realiseren van nieuwe installaties en het uitbreiden van bestaande installaties.
 • Zelfstandig uitvoeren van aangevraagde wijzigingen in de installatie van onze klanten (eenmalige opdrachten).


Opleiding, kennis en ervaring

Kennis

 • MBO werk en denkniveau is vereist.
 • Een MBO opleiding, bijvoorbeeld MBO ICT, is vereist.
 • Ervaring in de techniek, zoals: Telecommunicatie, Computernetwerken, Voip, Hardware en (Systeem-) Software.

Zelfstandigheid

De werkzaamheden worden door de Service Coördinator vastgelegd in een planning. De toegewezen werkzaamheden binnen deze planning worden zelfstandig uitgevoerd. Werkzaamheden binnen projecten worden op aanwijzing van de Projectleider zelfstandig uitgevoerd. Er wordt een actieve houding verwacht in het realiseren van een hoge beschikbaarheidgraad van de systemen van de klant. Terugval is mogelijk op alle collega’s binnen Operations.

Sociale vaardigheden

Benodigde vaardigheden voor het uitoefenen van de functie zijn: Klantgericht, Servicegericht, Verantwoordelijk, Creatief, Betrokken, Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed: verkeerde analyse over en/of uitvoering van de werkzaamheden kan een negatief effect hebben op de functionaliteit en de beschikbaarheid van de systemen bij de klant. Is verantwoordelijk voor het secuur uitvoeren van zijn werkzaamheden, zodat de functionaliteit en de beschikbaarheid van de systemen van de klant optimaal zijn. Invloed wordt uitgeoefend op de processen binnen Operations.

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang om instructies en aanwijzingen vanuit een specifieke deskundigheid te kunnen geven. Overlegvaardigheden zijn vereist voor de communicatie met klanten, eindgebruikers en externe leveranciers. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het helder en beknopt opstellen van rapportages. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de communicatie over en in ServiceDesk meldingen.

Bewegingsvaardigheid

Moet kunnen werken met een PC. Moet kunnen autorijden, is in het bezit van een geldig Rijbewijs “B”.

Oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de servicewerkzaamheden. Is alert op mogelijkheden ter verbetering van de service.

Overige functie-eisen

Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het opzetten en invullen van de functie. In het hele proces is gevoel voor systematiek belangrijk, men moet gestructureerd kunnen werken. Eisen worden gesteld aan gedrag in contacten met klanten en leveranciers.


Wij bieden

 • Mogelijkheden om je binnen het bedrijf verder te ontwikkelen 
 • Een informele werksfeer 
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Ruime mate van vrijheid en verantwoordelijkheid

Reageer op deze vacature